ارسال به سراسر ایران

عناب زرسرخ

فراهم شده در بسته بندی های متنوع مناسب برای هر نوع سلیقه و ذائقه
تهیه شده از عناب درجه یک باغات عناب خراسان جنوبی

عناب مجلسی اعلا

در بسته بندی معمولی
کیلویی ۳۵۰۰۰ تومان

عناب ریز دارویی

در بسته بندی معمولی
کیلویی ۱۵۰۰۰ تومان

عناب درشت صادراتی

در بسته بندی معمولی
کیلویی ۷۵۰۰۰ تومان

عناب درشت صادراتی

در بسته بندی صادراتی
به زودی …