ارسال به سراسر ایران

زعفران زرسرخ

فراهم شده در بسته بندی های متنوع مناسب برای هر نوع سلیقه و ذائقه
تهیه شده از زعفران درجه یک مزارع زعفران خراسان جنوبی

زعفران سرگل ممتاز

در بسته بندی معمولی
۶۳۰۰۰ تومان

زعفران سرگل ممتاز

در بسته بندی کادویی
به زودی …

زعفران دسته ممتاز

در بسته بندی معمولی
۵۶۰۰۰ تومان

زعفران سرگل ممتاز

در بسته بندی صادراتی
به زودی …