ارسال به سراسر ایران

زرشک زرسرخ

فراهم شده در بسته بندی های متنوع مناسب برای هر نوع سلیقه و ذائقه
تهیه شده از زرشک درجه یک باغات خراسان جنوبی

زرشک پفکی اعلا

در بسته بندی معمولی
کیلویی ۵۹۰۰۰ تومان

زرشک پفکی اعلا

در بسته بندی کادویی
به زودی …

زرشک ریز رستورانی

در بسته بندی معمولی
کیلویی ۴۹۰۰۰ تومان

زرشک پفکی اعلا

در بسته بندی صادراتی
به زودی …